Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF Özel Yetenek Sınavı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF Özel Yetenek Sınavı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (OMÜYDSBF) 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılı için bünyesindeki dört bölüme (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi (I. ve II Öğretim), Spor Yöneticiliği (I. ve II Öğretim) ve Rekreasyon) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Devamını Okuyun

BESYO Nedir?

BESYO Nedir?

BESYO teriminin açılımı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu”dur. Adında “Yüksek Okul” ifadesi olmakla birlikte 4 yıllık eğitim verilen bölümlerdir. Devamını Okuyun